1.Sct.Georgs Gilde i Roskilde


Funktion Navn Adresse Telf. e-mail adresser
Gildemester Arne Bjerager 4000 Roskilde 29219870 abjerager@mail.dk
Gildekansler Helen Højgaard 4000 Roskilde 46364020 soeren-hoejgaard@outlook.com
Gildeskatmester Kirsten Printzlau 4000 Roskilde 46741128 kprinzlau@webspeed.dk
Herold ( Fane) Halfdan Nørgaard Mortensen 4000 Roskilde 46757532 dot-halfdan@weebspeed.dk
Herold ( dør ) Kirsten Lindskov 4621 Gadstrup 46190475 / 51490545 kirstenlindskov@gmail.com
GU Jonna Heefelt 4000 Roskilde 46193420 jmsh4130@gmail.com
GIM Vakant
Vedtægter for 1. Gilde

Opdateret d. 8.3.2019
Retur