1.Sct.Georgs Gilde i Roskilde


Funktion Navn Adresse Telf. e-mail adresser
Gildemester Jonna Heefelt 4000 Roskilde 46193420 jmsh4130@gmail.com
Gildekansler Helen Højgaard 4000 Roskilde 46364020 soeren-hoejgaard@outlook.com
Gildeskatmester Kirsten Printzlau 4000 Roskilde 46741128 kprinzlau@webspeed.dk
Herold ( dør) Halfdan Nørgaard Mortensen 4000 Roskilde 46757532 dot-halfdan@weebspeed.dk
Herold ( fane ) Arne Bjerager 4000 Roskilde 29219870 abjerager@mail.dk
GU Jonna Heefelt 4000 Roskilde 46193420 jmsh4130@gmail.com
GIM Halfdan Nørgaard Mortensen 4000 Roskilde 46757532 dot-halfdan@weebspeed.dk
Vedtægter for 1. Gilde

Opdateret d. 8.5.2018
Retur