2. Sct.Georgs Gilde RoskildeFunktion Navn Adresse Telf e-mail
Gildemester Hanne Christensen 4000 Roskilde 42407246 hp-samba@mail.tele.dk
Gildekansler Hanne Christiansen 4000 Roskilde 46384521/61768887 hchristiansen3@gmail.com
Gildeskatmester Christa Jørgensen 4000 Roskilde 40363516 / 40347197 christahj@gmail.com
Herold ( dør) Bitte Overgaard 4000 Roskilde 46454823 bisol@privat.dk
Herold ( flag ) Ole Bæk Nielsen 4000 Roskilde 32509137 Anni-soegaard@pc.dk
GIM Vakant
GU Vakant


Vedtægter for 2. Gilde i Roskilde

Opdateret d. 3.6.2020
Retur til forsiden