Bygildet i Roskilde

Opgave Navn Adresse Telf e-mail
Formand Else Thiesen 4000 Roskilde 31498139 elsethiesen@gmail.com
Kasserer John Hyldahn 4000 Roskilde 46402918 john@hyldahn.dk
Sekretær Kirsten Lindskov 4621 Gadstrup 46190475/51490545 kirstenlindskov@gmail.com
2.Gildeledelses rep. Hanne Christensen 4000 Roskilde 42407246 hp-samba@mail.tele.dk
1.Gildeledelses rep. Arne Bjerager 4000 Roskilde 29219870 arnebjerager@mail.dk
Vedtægter for Bygildet

Opdateret d. 27.5.2021
Retur til forsiden