Bygildet i Roskilde

Opgave Navn Adresse Telf e-mail
Formand Else Thiesen 4000 Roskilde 31498139 elsethiesen@gmail.com
Kasserer John Hyldahn 4000 Roskilde 46402918 john@hyldahn.dk
Sekretær Kirsten Lindskov 4621 Gadstrup 46190475 kirstenlindskov@gmail.com
2.Gildeledelses rep. Christa Jørgensen 4000 Roskilde 46363516/40347197 christahj@gmail.com
1.Gildeledelses rep. Jonna Heefelt 4000 Roskilde 46193420 jmsh4130@gmail.com
Vedtægter for Bygildet

Opdateret d. 17.3.2018
Retur