Gildebladet "Kilden"

Kilden udkommer 7 gange årligt:
15. januar, 15. februar, 15. marts, 15. maj.
15. august, 15. oktober, 15. november:


Funktion Navn Adresse Telf. e-mail adresser
Redaktør Jørgen Gybel Jensen 4000 Roskilde 46 35 86 84 gybel.jensen@dlgmail.dk
Trykning John Hyldahn 4000 Roskilde 46 40 29 18 john@hyldahn.dk
Forsendelse Jørgen Gybel Jensen 4000 Roskilde 46 35 86 84 gybel.jensen@dlgmail.dk